Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 
 

Notariusz w Warszawie
Szymon Krzyszczuk

Prowadzę Kancelarię Notarialną w Centrum Warszawy, w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Chopina 5a lok. 3 (drugie piętro) niedaleko stacji metra Politechnika.

Posiadam również uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i dlatego jestem uprawniony w trybie art. 2 § 3 ustawy Prawo o notariacie, do dokonywania wszystkich czynności notarialnych równolegle w języku polskim i angielskim, bez korzystania do tego celu z tłumacza przysięgłego. Jestem również w stanie precyzyjnie w języku angielskim, udzielić stronie porady związanej z dokonywaną czynnością notarialną. 

 

Sprawdź opinie o nas w Google!
Google opinions and reviews

Siedziba mojej kancelarii notarialnej jest łatwo dostępna i mieści się w samym Centrum, Warszawy w dzielnicy Śródmieście. W budynku znajduje się winda.  Dojazd transportem publicznym do kancelarii: tramwajami 4, 15, 18 lub 35 do przystanku Plac Konstytucji, autobusami miejskimi nr 131, 501, 519, 522, 525 oraz metrem do stacji Politechnika w bliskiej odległości od centrum Warszawa. Niedaleko znajduje się również płatny parking strzeżony przy ulicy Pięknej  z mozliwością rezerwacji miejsc: piekna20.parkujesz.pl w cenie 5 zł za godzinę - pamiętaj - trudno o miejsce do zaparkowania w dzielnicy Śródmieście - Centrum Warszawy.

Cennik usług kancelarii wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i zależy od rodzaju i wartości czynności.  Zapraszam też do zapoznania się z informacjami na temat świadczonych przeze mnie usług tłumacza przysięgłego języka angielskiego oraz cennikiem usług.

Na mojej stronie internetowej znajdą Państwo informacje i artykuły na temat dokumentów i danych niezbędnych do wykonania czynności notarialnych, cennik czyli szczegóły taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, które pobiera notariusz w Centrum Warszawy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Słowniczkiem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notarialnymi. 
 


Notariusz wykonuje
 czynności, którym strony chcą lub są zobowiązane nadać formę notarialną takie jak na przykład: akty poświadczenia dziedziczenia, pełnomocnictwa, protokoły zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, umowy w zakresie obrotu nieruchomościami, spadki, testamenty, umowy deweloperskie, zgody na wyjazd dziecka za granicę, sporządzanie umów spółek.

Notariusz 
udziela stronom niezbędne wyjaśnienia dotyczące wykonywanej czynności notarialnej w zakresie dokumentów niezbędnych do dokonania czynności (sporządzenia aktu notarialnego), wysokości taksy notarialnej oraz wysokości koniecznych podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. 

Akty notarialne i dokumenty  powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały i przejrzysty. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne oraz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. W przypadku czynności prawnej sprzecznej z prawem notariusz odmawia jej wykonania.

Szczegółowe informacje o Testamencie, Spadku i Dziedziczeniu 

Rolą notariuszy w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu. Dlatego, z formalnego punktu widzenia, notariusze nie wykonują usług jak adwokaci czy radcowie prawni lecz dokonują czynności notarialnych, podobnie jak sądy. Zadzwoń: 22-881-69-11
lub napisz na czacie.
 

 Link do Europejskiej Sieci notarialnej

Strona uaktualniona 2020.09.12

 

Szymon Krzyszczyk

 

 Wykonuję czynności notarialne w kancelarii w Warszawa Śródmieście, przy ulicy Chopina 5a lok. 3 (II piętro - winda). Posługuję się również językiem rosyjskim, ukraińskim i hiszpańskim. Zapraszam na  stronę z pomocnymi linkami i artykułami

Czynność notarialna np. spisanie testamentu może być dokonana również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Dotyczy to w szczególności sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników spółek, członków spółdzielni jak również wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii. 

Cennik. Taksa notarialna, opłaty i podatki: Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, które uzależnione jest od wartości przedmiotu, rodzaju czynności notarialnej, stopnia jej zawiłości, nakładu pracy notariusza, czasu przeznaczonego na dokonanie czynności. Poza tym notariusz jest płatnikiem (czyli poborcą) podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a ponadto pobiera i odprowadza do sądu opłaty sądowe. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie o opłatach notarialnych. W celu wyliczenia przybliżonych kosztów notarialnych można skorzystać z kalkulatora.

Mapka dojazdu do Kancelarii notarialnej. Polecamy portal informacyjny: Jak poruszać się po Warszawie oraz aplikację Jak dojadę Warszawa

Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu na czacie w celu sprawdzenia Cennika tłumacza przysięgłego
Polecamy stronę Krajowej Rady Notarialnej gdzie można uzyskać więcej informacji na ten temat: www.krn.org.pl 

Notariusz Warszawa Centrum Śródmieście

 
Zapraszamy na stronę z pomocnymi linkami notariusza oraz do strony z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania do notariusza.

 

Podstawowe akty prawne w pracy notariusza:
1. Prawo o notariacie. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 2013 w sprawie maksymalnych stawek notarialnych
3. Kodeks postępowania cywilnego
4. Kodeks cywilny
5. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece
6. Biuro Geodezji i Katastru dla Urzędu Miasta st. Warszawa
7. Warszawa - oficjalny portal miejski 

Wiecej informacji na temat notariuszy i ich roli znajdziecie Państwo na stronie Stowarzyszenia Notariuszy

Baza notariuszy w Warszawie: Izba notarialna 

Sprawdź opinie o naszej kancelarii  w Google!
Google opinions and reviews