Szymon Krzyszczuk Notariusz w Warszawie - tłumacz przysięgły języka angielskiego
 

Tłumacz przysięgły języka Angielskiego
Szymon Krzyszczuk

Jako notariusz posiadam również uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Zdałem egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Sprawiedliwości i wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione („przysięgłe”) pism w postępowaniu cywilnym oraz karnym, a także tłumaczenia innych dokumentów wymagające poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Podstawowe akty prawne:
Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 2004 roku
Lista tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości

Tłumaczenia poświadczone ("przysięgłe") i niepoświadczone angielsko-polskie i polsko-angielskie. Oferta mojej kancelari obejmuje wszystkie rodzaje dokumentów: tłumaczenia umów, pełnomocnictw, dyplomów, świadectw, odpisów z KRS, dokumentów rejestracyjnych pojazdów, dokumentów metrykalnych oraz wszelkich innych dokumentów urzędowych. Decydując się na moje usługi tłumaczenia przysięgłego z angielskiego skorzystacie Państwo z dużej wiedzy i bogatego doświadczenia zbieranego przez ponad 7 lat.

Słownik terminów prawnych - terminologia prawna po angielsku bez tajeminc

Cennik i Opłaty:
Strona tłumaczenia: 50 zł netto.
Godzina tłumaczenia ustnego: 250 zł.
Za stronę tłumaczenia przysięgłego przyjmuje się 1125 znaków.
Tłumaczenia ustne: m.in. u notariusza, w urzędzie, w sądzie

Wszystkie tłumaczenia wykonane są przez notariusza-tłumacza przysięgłego języka angielskiego w Warszawie w Śródmieściu, a w razie potrzeby poddawane są korekcie przez native speakera - osoby, dla której język angielski jest językiem rodowitym. Jeśli tłumaczenie przysięgłe jest związane z notarialnym poświadczeniem to wszystko można dokonać w u mnie jako u notariusza w Warszawie.

Jesteś w Śródmieściu/Centrum Warszawy, potrzebujesz tłumacza przysięgłego? skontaktuj się z nami! Zadzwoń: +48 22-881-69-11 lub napisz na czacie

Wszystkie tłumaczenia przysięgłe realizowane są z najwyższą starannością i wiedzą przedmiotu.  Dokumenty do tłumaczenia są przyjmowane i wydawane osobiście przez tłumacza w godzinach pracy biura: poniedziałek-piątek między 10:00 a 16:00. W drodze uzgodnienia istnieje też możliwość przekazania i odbioru dokumentów w innych porach. 

W celu uwiarygodnienia przekładu do każdego tłumaczenia dołącza się uwierzytelnioną kserokopię sporządzoną z tłumaczonego dokumentu w języku angielskim lub polskim. Pieczęcie w języku angielskim lub polskim zawierające klauzule poświadczające za zgodność są nanoszone na wykonanych tłumaczeniach. 

Kim jest Tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. To także zawód zaufania publicznego, regulowany bezpośrednio przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Organizuje ono egzaminy państwowe oraz wpisuje na oficjalną Listę tłumaczy przysięgłych.   Ministerstwo określa warunki dopuszczenia do zawodu.

Do poświadczania tłumaczeń przysięgłych oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

 Zapraszamy do naszego biura w Warszawie Centrum, Śródmieście„Mając świadomość znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi zadania tłumacza przysięgłego będę wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową”

Rota ślubowania


Szymon Krzyszczuk tłumacz przysięgły

You can bring your documents to our office in the very centre of Warsaw or just send us a scan to: biuro@LegalEnglishCentre.pl We’re open from 10am to 4pm every working day. We’ll send you the completed translation by post or courier, or you can pick it up from our office.
We speak English. Call us at  +48 22-881-69-11

The most popular documents provided for translation are the following:
a commission or a notarial act;
a birth certificate;
a marriage certificate;
a death certificate;
a divorce certificate;
a passport or an other person's identity document;
a diploma;
a secondary school certificate;
a certificate from a bank;
a decision, a judgment, an order or a judgment of the court;
a purchase and sale agreement of companies;
a work record;
a driving license;

Czym różnią się tłumaczenia zwykłe
od tłumaczeń przysięgłych?

Tłumacz zwykły nie musi posiadać rządowych uprawnień, które mają tłumacze przysięgli. Wwystarczy ukończony filologiczny kierunek studiów lub po prostu dobra znajomość języka obcego nabyta np. podczas długiego pobytu za granicą. W takim przypadku tłumacz przekłada na język obcy lub z języka obcego treść, która nie jest oficjalnym dokumentem.Zarówno w tłumaczeniu przysięgłym, jak i tłumaczeniu zwykłym chodzi o jak najdokładniejsze przełożenie dokumentów z jednego języka na drugi. Różnice między rodzajami tłumaczeń napotkamy dopiero w momencie, gdy mówimy o odpowiedzialności za wykonaną pracę.


Usługi tłumacza przysięgłego są niezbędne, kiedy potrzebujemy profesjonalnego tłumaczenia oficjalnego dokumentu z poświadczeniem jego autentyczności i wiarygodności. Tutaj nie wystarczy zwykły tłumacz, nawet jeśli potrafi sporządzić perfekcyjny przekład.  Natomiast tłumacz przysięgły uwierzytelnia tłumaczenie poprzez przystawienie urzędowej okrągłej pieczęci oraz podanie informacji o numerze dokumentu w repertorium tłumacza.

 Tłumacz przysięgły jest gotów przyjąć zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mogą pojawić się w wykonanym tłumaczeniu. Jeśli klient tłumacza przysięgłego poniesie straty za niepoprawnie wykonaną pracę, może ubiegać się o odszkodowanie. W związku z odpowiedzialnością jaką ponoszą tłumacze przysięgli, należy liczyć się z wyższą stawką za wykonany przekład, niż w przypadku tłumaczy zwykłych. W przypadku dodtakowych pytań zapraszamy do naszego tłymacza przysięgłego Pana Szymona Krzyszczuka, który jest jednocześnie praktykującym notariuszem w Warszawie w Centrum Śródmieście.

 

Informacje prasowe:

Notariusz tlumaczem przysięgłym
Notariusz może być tłumaczem
Tłumacze przysięgli: nowe zasady egzaminu na rp.pl
Notariusz a tłumacz przysięgły na rp.pl